prix de l'immobilier Gran Canaria

Prix de l'immobilier moyen - Gran Canaria

Q1 Q2 Q3 Q4
2005 X X € 231K € 239K
2006 € 253K € 239K € 184K € 194K
2007 € 222K € 240K € 232K € 223K
2008 € 225K € 162K € 226K € 206K
2009 € 230K € 230K € 209K € 230K
2010 € 232K € 241K € 235K € 213K
2011 € 213K € 213K € 203K € 193K
2012 € 211K € 212K € 199K € 191K
2013 € 182K € 180K € 180K € 183K
2014 € 190K € 189K € 182K € 186K
2015 € 178K € 181K X X
La moyenne des coûts de propriété Gran Canaria € 181K tandis que la propriété espagnole coûte en moyenne € 224K.

Prix moyens pour des biens avec 1 chambre, Gran Canaria


Q1 Q2 Q3 Q4
2005 X X X X
2006 € 131K € 123K € 117K € 118K
2007 € 120K € 125K € 129K € 137K
2008 € 130K € 122K € 119K € 119K
2009 € 113K € 115K € 110K € 110K
2010 € 113K € 116K € 110K € 115K
2011 € 120K € 116K € 114K € 110K
2012 € 109K € 106K € 105K € 105K
2013 € 105K € 105K € 102K € 105K
2014 € 105K € 105K € 101K € 107K
2015 € 108K € 106K X X

Prix moyens pour des biens avec 2 chambre, Gran Canaria


Q1 Q2 Q3 Q4
2005 X X € 199K € 243K
2006 € 276K € 230K € 158K X
2007 X € 241K € 234K € 229K
2008 € 226K € 174K € 224K € 216K
2009 € 221K € 215K € 213K € 215K
2010 € 222K € 229K € 225K € 220K
2011 € 220K € 221K € 209K € 193K
2012 € 201K € 207K € 200K € 196K
2013 € 190K € 186K € 189K € 192K
2014 € 196K € 196K € 192K € 196K
2015 € 195K € 203K X X

Prix moyens pour des biens avec 3 chambre, Gran Canaria


Q1 Q2 Q3 Q4
2005 X X X X
2006 X X € 184K X
2007 X € 387K € 419K € 339K
2008 € 358K € 168K € 356K € 344K
2009 € 357K € 348K € 338K € 349K
2010 € 349K € 353K € 371K € 363K
2011 € 370K € 373K € 343K € 337K
2012 € 354K € 339K € 340K € 359K
2013 € 356K € 350K € 311K € 296K
2014 € 308K € 309K € 302K € 299K
2015 € 281K € 275K X X

Prix moyens pour des biens avec 4 chambre, Gran Canaria


Q1 Q2 Q3 Q4
2005 X X X X
2006 X X € 260K X
2007 X X X € 378K
2008 € 376K € 263K € 394K € 388K
2009 € 395K € 406K € 380K € 403K
2010 € 409K € 433K € 529K € 491K
2011 € 520K € 531K € 499K € 484K
2012 € 535K € 530K € 530K € 499K
2013 € 515K € 507K € 478K € 481K
2014 € 449K € 466K € 420K € 431K
2015 € 410K € 416K X X

Prix moyens pour des biens avec 5 chambre, Gran Canaria


Q1 Q2 Q3 Q4
2005 X X X X
2006 X X X X
2007 X X X X
2008 X X X X
2009 € 533K X X X
2010 X X € 760K X
2011 X X X € 462K
2012 € 780K € 833K € 870K € 830K
2013 € 822K € 820K € 702K € 665K
2014 € 695K € 671K € 580K € 593K
2015 € 667K € 614K X X